MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Bergues

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Bergues.

 • Tracker: WT 6.20.2 / 31e
 • Controller: 6.8
 • Amplifier: 5.7
 • Antenn 1+2: Ferrite rod, length=120mm, shielded
 • Website: www.bmgb-59.ovh
 • Comment: GREEN Station

Allmän statistik för senaste timmen

 • Station aktiv: Ja
 • Senast uppdaterad: 0.8 minuter sedan
 • Senaste upptäckta urladdning: 2017-12-16 14:54:50
 • Blixtar: 50
 • Signaler: 94
 • Andel lokaliserat: 53.2%
 • Andel blixtar: 6.7%
 • "Egna" blixtar: 0 (0.0%)

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

 • Medelkoordinater: 50.968029° / 2.440490° (±1.5m)

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Bergues och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Bergues tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen